Tisztelt Szülők!

 
A 2015/2016. tanévben első osztályos gyerekek beíratása

2015. április 16-án 8.00 – 18.00 óráig

2015. április 17-én 8.00 - 19.00 óráig

a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkári irodájában lesz a

Szováti út 2. szám alatti főépületben.

 

A beíratáshoz az alábbiakra van szükség:

a gyermek

·        lakcímkártyája

·        anyakönyvi kivonata

·        TAJ kártyája

·        óvodai szakvéleménye

 

amennyiben van

·  nagycsaládosok esetén az emelt családi pótlék

    igazolása

·    gyermekvédelmi határozat

·    halmozottan hátrányos helyzetről nyilatkozat

·    tartós betegségről orvosi igazolás

·  nevelési tanácsadás keretében végzett

    iskolaérettség szakértői vélemény

·  sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői

    vélemény

 

A diákigazolványok igénylése a Kormányhivatalban történik, a gyermek részvételével. Az ott kapott igénylőlapot a beíratás alkalmával kell leadni az iskolában és 1.400 Ft diákigazolvány igénylési díjat is be kell fizetni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a diákigazolvány-igénylés nem kötelező.

Tanulóbiztosítást 2015 szeptemberében kötünk majd.

 

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási körzethatára: Derecske város, Konyár, Sáránd, Tépe községek.

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Szabálysértési hatóságként a jelenleg hatályos rendelkezések szerint a kormányhivatal jár el.

 

Derecske, 2015. március 30.

                                                                                 Pálóczi Gábor
                                                                                     
 igazgató 

                                         

 

                                                              


A 2015-2016. tanévben induló
 első osztályok nevelői
1.a osztály: Homoki Barnabásné, Nagy -Mátyus Mirella

 

1.b osztály: Kunné Gál Edit, Siposné Sárközi Krisztina

 

1.c osztály: Gyüre Imréné, Turányiné Balogh Beatrix 
 

 

 

1.d osztály: Kissné Rutterschmidt Éva, Nagyné Szegedi Ildikó